Podcasty

1 stycznia 2025 roku Polska obejmie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, którą sprawować będzie przez kolejne sześć miesięcy. W tym czasie nasz kraj będzie przewodniczyć posiedzeniom Rady UE na wszystkich szczeblach, kierować pracami nad unijnym ustawodawstwem oraz dbać o ciągłość działań UE, porządek procedur legislacyjnych i współpracę państw członkowskich. Ponadto, kraje sprawujące prezydencję wytyczają swoje priorytety prac i opracowują szczegółowy program działań. Dlatego postanowiliśmy porozmawiać o priorytetach zdrowotnych polskiej prezydencji w Radzie UE z wybitnymi ekspertami systemu ochrony zdrowia.

Rozmowy o prezydencji #19 – Prof. Anna Kostera Pruszczyk | Podcast IRSS (4K)

 

 

Rozmowy o prezydencji #1 – Prof. Bolesław Samoliński | Podcast IRSS

 

 

Rozmowy o prezydencji #2 – Prof. Adam Fronczak | Podcast IRSS

 

 

Rozmowy o prezydencji #3 – Dr Igor Radziewicz-Winnicki | Podcast IRSS

 

 

Rozmowy o prezydencji #4 – Irena Rej | Podcast IRSS

 

 

Rozmowy o prezydencji #5 – Dr Jarek Oleszczuk | Podcast IRSS

 

 

Rozmowy o prezydencji #6 – Marcin Rynkowski | Podcast IRSS

 

 

Rozmowy o prezydencji #7 – Małgorzata Bogusz | Podcast IRSS

 

 

Rozmowy o prezydencji #8 – Grzegorz Rychwalski | Podcast IRSS

 

 

Rozmowy o prezydencji #9 – dr Małgorzata Gałązka-Sobotka| Podcast IRSS

 

 

Rozmowy o prezydencji #10 – Stanisław Maćkowiak | Podcast IRSS

 

 

Rozmowy o prezydencji #11 – Arkadiusz Grądkowski | Podcast IRSS

 

 

Rozmowy o prezydencji #12 – Marzena Rudnicka | Podcast IRSS

 

 

Rozmowy o prezydencji #13 – dr Janusz Meder | Podcast IRSS

 

 

Rozmowy o prezydencji #14 – prof. Maciej Banach | Podcast IRSS

 

 

Rozmowy o prezydencji #15 – Dr Aleksandra Lewandowska | Podcast IRSS

 

 

Rozmowy o prezydencji #15 – prof. Brygida Kwiatkowska | Podcast IRSS

 

 

Rozmowy o prezydencji #17 – dr Anna Gawrońska | Podcast IRSS

 

 

Rozmowy o prezydencji #18 – Maia Mazurkiewicz | Podcast IRSS

 

*Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Rozwoju Organizacji Obywatelskich.